Crèdits

Recursos utilitzats amb llicencia Creative Commons amb Atribució al seu autor:

Veterinària amb gos per Ilmicrofono Oggiono, obtinguda de Flickr i amb llicencia d'atribució CC BY

La resta de fotos i dibuixos utilitzats en aquesta web son propis o d'autors que han donat la seva llicencia Creative Commons sense necessitat d'atribució.