Cursos d'Auxiliar Tècnic Veterinari (ATV)

CVT Formació
Cursos d'Auxiliar Tècnic en Veterinària. Formació continuada
CVT Formació
Institut Nacional de les Qualificacions
Fons Social Europeo

** Curs de 9 mesos de durada. 660 hores lectives  **

 

a) Característiques del Curs

Cursos de formació continua bonificats per la Fundació Tripartita, totalment gratuït per a treballadors en actiu. Bonificat per al Fons Social Europeu

c) Diferents mòduls del curs

MÓDULO FORMATIVO 1: Operaciones de atención al cliente, venta y administración en centros veterinarios.

Duración horas 60

Contenido:

1. Atención y venta al cliente en centros veterinarios
2. Tratamiento de la información en el departamento de atención al cliente en centros veterinarios
3. Gestión y administración documental en centros veterinarios

MÓDULO FORMATIVO 2: Análisis de laboratorio en muestras biológicas animales.

Duración horas 120

Contenido:

1. Manipulación, procesamiento, conservación y transporte de muestras biológicas animales
2. Estudio de muestras animales de sangre, orina, heces y otros fluidos corporales
3. Procesamiento de muestras animales para su estudio anatomo-patológico

MÓDULO FORMATIVO 3 : Consulta clínica veterinaria

Duración horas 210

Contenidos:

1. Anatomofisiología y patología de órganos y sistemas de los animales de compañía
2. Terapéutica en medicina veterinaria
3. Medicina preventiva veterinaria
4. Convivencia social y tenencia de animales
5. Características y dotación material de una consulta veterinaria
6. Técnicas de exploración del animal
7. Técnicas de contención de animales
8. Eutanasia de animales

MÓDULO FORMATIVO 4: Quirófano del centro veterinario

Duración horas 120

Contenidos:

1. Heridas traumáticas o quirúrgicas, soluciones de continuidad y cicatrización
2. Asepsia, desinfección y esterilización
3. Material de quirófano veterinario
4. Anestesia y sedación en cirugía veterinaria
5. Anatomía topográfica de especies animales. Anatomía aplicada
6. Situaciones de urgencia en el acto quirúrgico veterinario
7. Residuos biosanitarios del centro veterinario

MÓDULO FORMATIVO 5: Procedimientos de imagen para el diagnóstico en veterinaria.

Duración Horas 60

Contenidos:

1. Rayos X en centros veterinarios
2. Ecografía en centros veterinarios
3. Endoscopia en centros veterinarios

MÓDULO FORMATIVO 6: Hospitalización de animales.

Duración horas 90

Contenidos:

1. Área de hospitalización de animales
2. Características etológicas en función de la especie
3. Atención a animales hospitalizados en función de la especie y estado de salud
4. Nutrición y alimentación animal en función de la especie y estado de salud

e) Duració i localització

Tant la teoria com la practica es realitzen al mateix Centre Veterinari Terrassa i te una durada de 9 mesos.

Atenció:

Curs totalment gratuït per a treballadors en actiu,

si es finança a través del Fons Social Europeo.

Informa't. Possibilitat de finançar-ho fins a 24 mesos.

f) Material

L'alumne rebrà a l'iniciar el curs un llibre de consulta i material per a l'alumne.

A més, s'inclourà l'assegurança de l'alumne.

g) Diploma acreditatiu

En finalitzar el curs es lliurarà a l'alumne un Diploma acreditatiu amb la nota final obtinguda per la realització i aprofitament del curs, tant en l'àmbit teòric com pràctic, amb el qual podrà exercir en veterinaris o comerços especialitzats juntament amb altres professionals del sector dels animals de companyia.

El curs segueix el temari recomanat per a l'Institut Nacional de Qualificacions, que depèn del Ministeri d'Educació.

El Centre disposa d'una Borsa de Treball i s'informarà els alumnes de les ofertes rebudes per altres empreses de la província.

Contacta amb nosaltres i t’explicarem en detall, tot el contingut del curs.

Telèfons: 937807005

Envia’ns un correu i nosaltres et trucarem